Slaapapneu

Slaapgerelateerde ademhalingsproblemen

 

Ademhalingsproblemen tijdens het slapen kunnen ten grondslag liggen aan allerlei andere problemen. Wie een verstoorde slaap heeft, kan ’s ochtends hoofdpijn hebben, zich overdag slaperig voelen en moeite hebben zich te concentreren. Daarnaast kan slecht of verstoord slapen leiden tot een hoge bloeddruk, hartklachten, depressie en/of relatieproblemen.

 

Snurken en slaapapneu zijn voorbeelden van slaapgerelateerde ademhalingsproblemen. Bij snurken is de luchtweg tijdens het slapen vernauwd. Het zachte weefsel in de mond kan zich naar achteren verplaatsen wanneer de spieren in de hals en tong zich ontspannen. Bij het inademen laat de instromende lucht het weefsel trillen, waardoor het snurkgeluid ontstaat.

 

Het obstructief slaapapneu-syndroom (OSAS) is een wat ernstiger ademhalingsprobleem. Bij slaapapneu ontspannen de tongspieren en het bovenste deel van de luchtweg tijdens de slaap, zodat de luchtweg tijdelijk geblokkeerd kan raken. De ademhaling stopt, de hersenen merken een tekort aan zuurstof en sturen een prikkel om stikken te voorkomen, zodat de ademhaling doorgaat.

 

Iemand met OSAS kan meerder apneus per nacht ervaren zonder ze zich de volgende dag te kunnen herinneren. Toch kan OSAS tot gezondheidsklachten leiden, omdat het lichaam onvoldoende diepe slaap krijgt. Mensen met OSAS hebben zelf vaak niet door dat ze stoppen met ademhalen. Hun partner kan ze daarop wijzen.

 

Om snurken en milde tot matige OSAS tegen te gaan, wordt meestal een mandibulair repositie appartaat (MRA) voorgeschreven. Deze tandheelkundige beugel brengt de onderkaak naar voren en voorkomt dat de tong naar achteren valt en de luchtweg afsluit. De ademhaling kan ongestoord doorgaan.

 

In het Slotervaartziekenhuis werkt een multidisciplinair team van neurologen, kno-artsen, longartsen, internisten, kaakchirurgen, slaaplaboranten en tandartsen aan het behandelen van snurken en OSAS. In dit ziekenhuis worden drie soorten MRA’s gemaakt, de Somnodent, Silensor en de monoblock. Uw arts adviseert u welk model het best voor u geschikt is.

Tandarts-gnatholoog.nl